HIVO HASSELT

HIVO Hasselt biedt een brede vorming op professioneel, persoonlijk en maatschappelijk vlak.
 
Het doel is meesterschap in leraarschap en leiderschap te verwerven met een nieuw en ruimer engagement dat het klasniveau kan overstijgen in ondersteunende, coördinerende of leidinggevende opdrachten.

Via een persoonlijk, langdurig en intensief leerproces beoogt deze opleiding het verdiepen en verbreden van leraarcompetenties. Daardoor ontstaat een nieuw perspectief, een hernieuwd en gefundeerd gevoel van competentie.

Een dergelijke vorming vraagt tijd, inzicht verwerven, iets uitproberen en daarna weer bijsturen, in gesprek gaan met anderen, werken aan jezelf... Je leert je eigen grenzen kennen én verleggen in functie van levenslang leren.
Jouw leerproces staat centraal.
 

HIVO heeft aandacht voor samen leren. Een groep die samen leert, ieder op zijn eigen manier, in dialoog met elkaar, dat is heel krachtig.

De opleiding

HIVO sluit aan bij de actuele inzichten uit onderwijs en vorming. 


Wij streven ernaar je vertrouwd te maken met conceptuele kaders die maatschappelijk relevant zijn en die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek.

Je wordt systematisch uitgenodigd deze kaders te vertalen naar je eigen praktijk en ook jouw handelen te toetsen aan deze kaders. Het uiteindelijk doel is: optimaliseren van je eigen handelen als professional.

 


Elk cursusjaar bestaat uit drie leerwegen: de leergroep, de inhoudelijke modules en het zelfstandig en coöperatief leren.

1. De leergroep: kernwoorden zijn hier persoonlijk leerproces, groepsproces, vanuit ervaring, gelinkt aan theoretische kaders.
Er zijn drie weekends per jaar, telkens van vrijdagavond tot zondagmiddag.

 

2. De inhoudelijke modules: vertrekken vanuit een thema en theoretisch kader dat gelinkt wordt aan je eigen leeropvatting, ervaring en praktijk. 

Er zijn drie modules per jaar van telkens 6 sessies van drie uur. Na elke module worden evaluaties gehouden.
De sesses vinden plaats op woensdagnamiddagen (13.30u – 16.30u) en/of zaterdagen (09.00u – 16.00u).


- jaar 1: over leren, over kwaliteit, over identiteit
            (Focus: Ik in mijn praktijk),

- jaar 2: kijken naar en omgaan met verschillen, kijken naar organisaties, over opvoeden
             (Focus: Ik in mijn praktijk en mijn organisatie)

- jaar 3: in gesprek met onderwijsverantwoordelijken, leiding geven aan processen binnen de organisatie, professionaliteit
             (Focus: Ik in mijn praktijk, mijn organisatie en de ruime onderwijswereld).

 

3. Het zelfstandig en coöperatief leren gebeurt via intervisie, literatuur, praktijkopdrachten en actieonderzoek.

 Hier vind je  een schematisch overzicht van de opbouw van deze opleiding. 

De HIVO-opleiding bestaat uit drie opleidingsjaren:


Na twee jaar kan je het getuigschrift hoger opvoedkundige studiën (GHOS) behalen. (vakmanschap en leiderschap)


Na drie jaar kan je het diploma hoger opvoedkundige studiën (DHOS) behalen. (meesterschap en leiderschap).
 

De opleidingsraad van HIVO Hasselt coördineert de kwaliteitszorg van de opleiding en is verantwoordelijk voor de aansturing en ondersteuning van de moduleverantwoordelijken en leergroepbegeleider met als doel een coherente opleiding te realiseren. Deze aansturing en ondersteuning gebeurt in het kader van structureel overleg.

De leden van de opleidingsraad zijn:

- Pierre Colla - coördinator opleidingsraad,
-
 Monique D'hertefelt - leergroepbegeleider,
- Sigrid Vandevoort - moduleverantwoordelijke,
Alexander Rediers - vertegenwoordiger uit het werkveld.