HIVO HASSELT

INSCHRIJVING 
nieuwe cyclus  2024-2027

Op 5 juni 2024 om 14:00 uur ging een informatienamiddag door voor kandidaat studenten die zich mogelijk wensen in te schrijven voor de opleidingscyclus van 2024-2027. Mocht je deze hebben gemist, de algemene informatie lees je hier.

Je kan je via deze link definitief inschrijven voor de nieuwe HIVO-cyclus! Je vindt al een planning voor het eerste jaar onder documenten.

 

 

 

Er kunnen per leergroep maximaal 16 studenten inschrijven om de begeleiding kwaliteitsvol te laten verlopen.
De volgorde van inschrijven is bepalend.
De eerste 16 studenten  kunnen zeker zijn van een plaats. Wanneer er voldoende studenten zijn voor een tweede leergroep zal deze worden ingericht indien organisatorisch mogelijk. 

 

Je bent ingeschreven wanneer je het inschrijvingsformulier volledig hebt ingevuld. Je ontvangt na 1 september een mail om het inschrijvingsgeld over te maken. Daarna ben je definitief ingeschreven. Wanneer er nog plaatsen vrij zijn of wanneer de cursus volzet is, zal dit ook in september op de website worden vermeld.